ครูป๊อด คนเมืองคอน
ข้อความและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฎทั้งหมดนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลโปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่พาดพิงถึง ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงาน องค์กร หรือ การกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและเว็บมาสเตอร์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

อัด "โอเน็ต" ทำให้การสอนในโรงเรียนผิดเพี้ยน


สกว.จับมือสถาบันรามจิตติจัดเวทีจับกระแสการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ชี้แนวโน้มโลกมุ่งการวัดและประเมินเพื่อ “พัฒนา” มากกว่า “พิพากษา”เด็ก อัดการสอบโอเน็ตเป็นตัวขวางการพัฒนาเด็ก ทำให้การสอนในโรงเรียนผิดเพี้ยน ครูต้องสอนเหมือนติวข้อสอบมากกว่าจะสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่แท้จริง
วันนี้(15พ.ค.) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นประธานการเสวนาจับกระแสความเคลื่อนไหวและนวัตกรรมในการจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กและเยาวชน หรือ INTREND ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “จับกระแสการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนจากประสบการณ์นานาประเทศ” จัดโดยสถาบันรามจิตติ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวในทิศทางการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมถึงให้ข้อคิดและข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาไทยไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า แนวโน้ม “การวัดและประเมินผู้เรียน” ของประเทศต่างๆ อาทิ แคนาดา อังกฤษ สกอตแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ฯลฯ ได้ปรับไปในทิศทางใหม่ที่เน้นการวัดและประเมินเพื่อการพัฒนา โดยมีแนวโน้มผสมผสานและรักษาความสมดุลระหว่างการประเมินแบบเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล กับการวัดเป้าหมายปลายทางผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องสามารถผสมผสานกระบวนการวัดผลเข้ากับกระบวนการสอนของครูอย่างแนบแน่น ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นต้องเตรียมครูและการพัฒนาโรงเรียนให้เท่าทันกับกระแสการวัดและประเมินผลรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาให้ครูเข้าใจเรื่องการวัดและประเมินผลแนวใหม่ รู้จักที่จะใช้ผลจากการวัดการประเมินเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูให้เหมาะกับเด็กเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง สามารถวางเป้าหมายการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายนั้น

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า สิ่งท้าทายที่สุดของการศึกษาไทย คือ ทำอย่างไรให้การศึกษาเป็น “เสื้อสั่งตัด” ไม่ใช่ “เสื้อโหล” อย่างที่เป็นมา การเรียนรู้และการวัดและประเมินผลทั้งหมดจึงต้องเป็น “กระบวนการที่ยืดหยุ่นและหลากหลาย” เพียงพอที่จะรองรับความแตกต่างในความถนัด ความสนใจ หรือแม้แต่ปัญหาที่มีในเด็กแต่ละคน จึงจะทำให้การศึกษาสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นได้ แต่ปัจจุบันอุปสรรคสำคัญคือระบบการสอบระดับชาติ เช่น โอเน็ตที่ใช้ประกอบการเข้ามหาวิทยาลัยกำลังเป็นตัวกดดันทั้งครูและเด็ก ทำให้การสอนในโรงเรียนมัธยมกลายเป็นการติวข้อสอบมากกว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่เด็กอย่างแท้จริง

ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

admin 182.93.228.105 [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 10:50 น. ]

http://wwwcarinsurancequotescom.com/car-insurance-quotes-in-indiana-in/ http://wwwcarinsurancequotescom.com/car-insurance-quotes-in-kentucky-ky/
โดยคุณ Howdy ส่งเมล์ถึง Howdy 94.236.28.19 [ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

http://www.pillscomparison.com/ http://allinsurancecarriers.com http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.insurancewebresources.com/ http://www.comparecarinsurrates.com
โดยคุณ Dina ส่งเมล์ถึง Dina 91.106.36.92 [ วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

http://www.insurancewebresources.com/ http://www.get-autoinsurance.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.edpillsfinder.com/ http://www.getcheapautocoverage.com http://www.cheapinsurersinyourstate.com
โดยคุณ Aslan ส่งเมล์ถึง Aslan 198.46.148.93 [ วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 00:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

http://www.guideinsuranceservices.net/ http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.comparebestquotes.net http://www.insurancecheapoffers.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.quotecar.net/ http://www.getcarinsurquote.com/
โดยคุณ Destry ส่งเมล์ถึง Destry 201.234.243.241 [ วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 06:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

http://www.getfreequote.net/ http://www.comparebestquotes.net http://www.carinsursite.com http://www.carinsurquote.com http://www.bestpharmacies.net/ http://carprotectiondiscounts.com
โดยคุณ Makailah ส่งเมล์ถึง Makailah 64.120.29.98 [ วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2556 เวลา 09:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

http://www.compareautoinsur.com/ http://www.onlineinsuranceindustry.com/ http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.mylistofinsurers.com/ http://www.carinsurquote.com http://www.vehicleinsurquotes.com http://www.geteddrugs.com/
โดยคุณ Lavon ส่งเมล์ถึง Lavon 213.157.38.60 [ วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 01:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

http://www.affordableratesonauto.com/ http://www.highqualitypills.com/ http://www.insurecaronline.com/ http://www.pillscomparison.com/ http://www.medicationlibrary.com/ http://www.getfreequote.net/
โดยคุณ Neveah ส่งเมล์ถึง Neveah 213.186.114.74 [ วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 20:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

http://www.insurancebestrates.net/ http://www.cheapestcarproviders.com/ http://unamedica.net http://www.yourpreferredquote.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.insurecaronline.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
โดยคุณ Digger ส่งเมล์ถึง Digger 199.16.201.236 [ วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา 22:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

http://www.compareautoinsur.com/ http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.insureyourselfcheap.com http://www.affordableratesonauto.com/ http://unamedica.net http://www.insurecaronline.com/ http://www.getyourinsurancequote.net/
โดยคุณ Kailee ส่งเมล์ถึง Kailee 63.165.163.2 [ วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 18:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

http://www.insurecaronline.com/ http://www.edpillsfinder.com/ http://findcollegesonline.net http://www.cheapestcarproviders.com/ http://insureyourcaronline.com http://www.startsavingoninsurance.com
โดยคุณ Magda ส่งเมล์ถึง Magda 131.96.13.212 [ วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556 เวลา 03:05 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

http://www.blackjackspace.net http://www.getyourquote.net/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.quotesmanager.net/ http://www.pharmasonline.net
โดยคุณ Karess ส่งเมล์ถึง Karess 212.147.42.197 [ วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2556 เวลา 13:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

http://www.findcreditcardonline.net http://www.getallergytreatmentfast.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.coverageservices.net http://www.carinsursite.com http://www.pharmasonline.net
โดยคุณ Satchell ส่งเมล์ถึง Satchell 198.58.101.248 [ วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 17:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

http://www.blackjackspace.net http://www.findyourinsurer.com http://unamedica.net http://www.insureyourselfcheap.com http://insureyourcaronline.com
โดยคุณ Hallie ส่งเมล์ถึง Hallie 109.206.54.27 [ วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2557 เวลา 02:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

http://www.myedguide.com http://www.pharmasonline.net http://www.cheapestcarproviders.com/ http://www.startsavingoninsurance.com http://www.getyourquote.net/ http://www.insureyourselfcheap.com
โดยคุณ Frankie ส่งเมล์ถึง Frankie 38.122.39.42 [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 21:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

http://www.edproductsonline.com http://www.myinsuronline.com http://www.slotschips.com http://www.carinsurquote.com http://www.findcreditcardonline.net
โดยคุณ Cayden ส่งเมล์ถึง Cayden 147.99.107.105 [ วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 08:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

http://www.insureyourselfcheap.com http://www.edproductsonline.com http://www.startsavingoninsurance.com http://www.myedguide.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://insureyourcaronline.com http://www.blackjackspace.net
โดยคุณ Fannie ส่งเมล์ถึง Fannie 94.23.220.154 [ วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 23:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

http://www.myfreeinsurancequotes.net/ http://www.antidepressionadviser.com http://www.cheapautoinsurcover.com http://www.starcraft2-wiki.com http://insureyourcaronline.com http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.carinsurquote.com
โดยคุณ Amberly ส่งเมล์ถึง Amberly 213.183.27.144 [ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 05:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

http://www.insureyourselfcheap.com http://www.mycheapinsuranceonline.com/ http://www.topinsurancebrokers.net/ http://www.slotschips.com http://www.bestautoinsur.net/
โดยคุณ Anjii ส่งเมล์ถึง Anjii 70.184.175.231 [ วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 13:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

http://www.medinsurers.com http://www.mylifeinsuranceplace.com http://www.mylifeinsuranceguide.net http://www.cheaphealthinsurancequotes.net http://www.yourlifepolicies.com http://www.mybestinsurancequotes.net/ http://www.myhomeinsuranceplace.com/
โดยคุณ Tessie ส่งเมล์ถึง Tessie 80.13.15.29 [ วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 19:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

http://www.naturalcosmeticandskincare.org/ http://www.edpillsfinder.com/ http://www.anrinternplace.com/ http://www.propertyplant.com/ http://www.yeeshkabob.com/ http://www.jbkind-doors-blog.com/
โดยคุณ Kairii ส่งเมล์ถึง Kairii 88.74.186.48 [ วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20


Warning: fopen(question/4.dat) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/vsyfxkr123/domains/krupoat.com/public_html/pboard/view.php on line 81

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vsyfxkr123/domains/krupoat.com/public_html/pboard/view.php on line 82

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/vsyfxkr123/domains/krupoat.com/public_html/pboard/view.php on line 83

Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vsyfxkr123/domains/krupoat.com/public_html/pboard/view.php on line 84

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/vsyfxkr123/domains/krupoat.com/public_html/pboard/view.php on line 85

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
โค้ดตรวจสอบ
***พิมพ์ให้ตรงกับด้านบน
E-mail
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 1000 Kb, Flash 1000 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: ถาม-ตอบ ครูป๊อด คนเมืองคอน